WKK in Nederland

WKK in Nederland is groot. In vergelijking met andere Europese landen om ons heen heeft Nederland een groot aandeel WKK in de opwekking van elektriciteit. Circa 40% van de in Nederland geproduceerde elektriciteit komt uit WKK's. Deze WKK worden gebruikt in verschillende sectoren:

  • Elektriciteitsproductie dwz stadsverwarming
  • Industrie
  • Glastuinbouw
  • Utiliteit/MKB

 Op korte termijn zal ook micro-wkk aan dit rijtje toegevoegd kunnen worden. Deze techniek bevindt zich momenteel in de demonstratiefase.

WKK in Nederland voorkomt op dit moment circa 10 Mton aan uitstoot van CO2 en bespaart 100 PJ aan energie. Deze hoeveelheid energie is gelijk aan drie miljard kubieke meter aardgas of de elektriciteitsproductie van 4000-5000 MW wind op zee. Het potentieel van WKK is nog lang niet uitgeput. Naar verwachting is nog een verdubbeling van het WKK vermogen mogelijk. De overheid heeft zich in haar plan Schoon en Zuinig ten doel gesteld om nog eens 50 PJ energie te besparen door de vergrote inzet van WKK.